Wat als BRXS Properties failliet gaat of niet langer kan opereren?

Voor elke serie notes vestigen we een pandrecht, ook wel hypotheekrecht genoemd. Dit is een zekerheid voor de terugbetaling van de notes die we hebben opgehaald om een specifiek pand te (her)financieren. BRXS Properties vestigt dit recht op het specifieke vastgoedobject. Dit recht wordt gevestigd ten gunste van Stichting Zekerheden BRXS die dit hypotheekrecht alleen verkrijgt voor de noteholders die het betreffende pand hebben (mee)gefinancierd door de aankoop van notes in de betreffende serie notes.

Indien BRXS Properties onverhoopt de lening voor een serie notes niet tijdig of niet volledig kan aflossen, kan Stichting Zekerheden BRXS het hypotheekrecht voor het specifieke object uitwinnen. Dit betekent dat Stichting Zekerheden BRXS namens alle noteholders van de specifieke serie notes een verkoop van die specifieke onderliggende onroerende zaak zou kunnen afdwingen om deze leningen terug te betalen.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
24/1/2024
Wil je in contact komen?