Wie is de eigenaar van de woningen?

Je bent niet direct eigenaar van of aansprakelijk voor het vastgoed in relatie tot je investering in dat vastgoed.

Voor woningen aangekocht na mei 2023  is BRXS Properties B.V. de eigenaar. Elke woning aangekocht door BRXS Properties B.V. is afzonderlijk van de andere beschermd en elke woning wordt individueel beheerd en verhuurd en een eventueel hypotheek- en/of zekerheidsrecht wordt ook op het niveau van een specifieke woning afgesloten. Wanneer een woning wordt verkocht, hebben alle beleggers die in die woning hebben geïnvesteerd recht op hun deel van de opbrengst in het geval er winst overblijft.

Elke woning die voor mei 2023 is aangekocht, is in het eigendom van een daarvoor speciaal opgezette entiteit. De entiteit die de woning in eigendom heeft, tekent ook de huurovereenkomst en een eventuele hypotheek en/of zekerheidsrecht wordt ook afgesloten op het niveau van deze entiteit.

Al deze entiteiten tezamen zijn onderdeel van de BRXS Groep. Nu dat wij groeien, hebben wij besloten om het nog simpeler te maken en daarom kopen wij alle vastgoed aan op een entiteit, BRXS Properties B.V. in plaats van dat deze elk op een nieuw op te zetten entiteit worden aangekocht. Wij hebben BRXS Properties dusdanig opgezet dat elke woning afzonderlijk beschermd blijft en dat je kan blijven beleggen per woning.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
31/7/2023
Wil je in contact komen?