Wat is het herfinancieringsaanbod van Oosterpark volgens prospectus?

Update: We naderen de 6.420 notes inschrijvingen voor de Nieuw Vrolik Obligaties die nodig zijn om het aanbod voor de herfinanciering van de Oosterpark notes succesvol te laten zijn. Om beleggers die nog niet hebben gereageerd tegemoet te komen, hebben we besloten de aanbiedingsperiode te verlengen tot 26 februari 2024.

Wij hebben eindelijk een goedkeuring van de AFM om alle nieuwe aankopen aan te bieden onder een driedelig prospectus. Om ons eerste driedelige prospectus goedgekeurd te krijgen, hebben we ervoor gekozen om een bestaand vastgoedobject te gebruiken (Oosterpark, Amsterdam). We geloven dat het gebruik van een van onze bestaande panden onze beleggers de beste introductie zou geven tot het nieuw goedgekeurde prospectus. Je kunt er hier meer over lezen.

Onze eerste aanbieding is een herfinanciering van Oosterpark. Om te kunnen herfinancieren moeten wij eerst de bestaande note houders vervroegd aflossen.

Note houders van de Oosterpark notes (onder het prospectus: “Nieuwe Vrolik Obligaties”) hebben de optie om kosteloos hun huidige Oosterpark notes te vervangen met de Nieuwe Vrolik Obligaties. De al opgebouwde rente wordt dan ook overgedragen.

Hoe werkt het:

LET OP: Dit is slechts een aanbieding met een beperkte looptijd, eindigt op 31 januari 2024, tenzij wij het verlengen. Gedurende deze periode (welke verlengd kan worden)  kun je ervoor kiezen om de huidige notes over te dragen, nog uitstaande notes te kopen of om de optie te weigeren. De periode kan worden verlengd als onze bestaande investeerders meer tijd nodig hebben om het herfinanciering aanbod te accepteren of af te wijzen (update: verlengd tot 26 februari 2024).

Het aanbod tot herfinanciering zal enkel doorgaan indien er ten minste voor 6.420 Nieuwe Vrolik Obligaties worden ingeschreven tijdens de aanbiedingsperiode (inclusief de mogelijke verlenging). Als het aanbod succesvol is en doorgaat, zullen de Nieuwe Vrolik Obligaties worden uitgegeven en dan pas zullen de obligatiehouders, die hebben besloten hun notes niet over te dragen, hun finale uitbetaling (incl. opgelopen rente) ontvangen.

Onderstaand hebben wij overzichtelijk de verschillen opgesomd die van toepassing zijn. Het is van belang dat je ook zelf het driedelig prospectus voor deze aanbieding goed doorneemt.

Oosterpark, Amsterdam Nieuwe Vrolik Obligaties
Aanbod onder vrijstelling Aanbod onder goedgekeurd prospectus
Vaste rente voor een vaste renteperiode van 12 maanden, welke rente voor iedere vaste renteperiode kan worden aangepast. De vaste rente voor de eerste, nu geldende, vaste renteperiode is 4,8% Vaste rente van 4,8% gedurende gehele looptijd
Geen bonusrente. Potentieel voordeel van waardestijging aan het einde van de looptijd van de notes. Mogelijkheid tot het verkrijgen van bonusrente als BRXS Properties gedurende de looptijd van de notes over voldoende reserves beschikt. Deze bonusrente wordt bepaald door de totale kasreserve voor BRXS Properties die de inkomsten en verliezen weerspiegelt voor alle beheerde eigendommen als gevolg van veranderingen in huur, verkoop van eigendommen en onderhoud. Je kunt hier meer over lezen.
Doel: aankoop Vrolik Doel: vervroegde aflossing Vrolik Obligaties en herfinanciering intragroepslening aangetrokken van BRXS.
Uitgifte doorlopend gedurende inschrijfperiode Uitgiftedatum : 31 januari 2024, tenzij de Inschrijfperiode wordt verlengd
Aflossingsdatum 22 mei 2038, met mogelijkheid tot kosteloze en boetevrije vervroegde aflossing door BRXS Properties Aflossingsdatum : 31 januari 2039, met mogelijkheid tot kosteloze en boetevrije vervroegde aflossing door BRXS Properties
Geen zekerheid Hypotheekrecht wordt gevestigd op Vrolik ten gunste van Stichting Zekerheden BRXS die het hypotheekrecht houdt ten behoeve van de houders van Nieuwe Vrolik Obligaties
This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
31/1/2024
Wil je in contact komen?