Valt BRXS onder het toezicht van de AFM?

Beleggingen gedaan in de periode van 2022 - 2023 vallen niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en voldoet volledig aan de prospectusplicht vrijstelling. Elke belegging heeft een informatie document dat ook met de AFM gedeeld is.

De obligaties in deze periode zijn aangeboden door entiteiten van de BRXS Groep, door ons op de website aangeduid als 'brxs notes'. Wanneer je een obligatie koopt, verstrek je ons een lening, die je recht geeft op rentebetalingen gedurende de looptijd van de lening en terugbetaling van de lening aan het einde van de looptijd.

Voor een aanbieding van effecten (zoals obligaties) is een zogenaamd 'prospectus' vereist. Dit is een document dat meer informatie bevat over de obligaties, de partij die de obligaties aanbiedt en de risico's voor investeerders. Een prospectus moet worden goedgekeurd door de AFM en voorafgaand aan de aanbieding aan investeerders worden gepubliceerd. Echter, niet in alle situaties waarin obligaties aan investeerders worden aangeboden is dergelijk prospectus verplicht. De BRXS Groep beroept zich op een wettelijke vrijstelling van de verplichting om een prospectus te publiceren voor de aanbiedingen in de eerder genoemde periode. Deze vrijstelling is van toepassing wanneer de partij die de obligaties aanbiedt (hier dus entiteiten van de BRXS Groep), deze aanbiedt met een totale waarde van minder dan EUR 5 miljoen. De BRXS Groep voldoet aan alle vereisten met betrekking tot de vrijstelling van de prospectusplicht en streeft er altijd naar om met volledige transparantie te werken.Ook hebben wij voor elke belegging onder de vrijstelling een informatiedocument opgesteld, waarin alle belangrijke risico's zijn opgenomen, en wij raden je aan dit document voorafgaand aan je belegging te lezen. Daarnaast zullen investeerders ook elk kwartaal via hun account updates ontvangen over de vastgoedpanden waarin ze geïnvesteerd hebben, inclusief de financiële informatie.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
8/1/2024
Wil je in contact komen?