Waarom diversifiëren met vastgoed?

Vastgoed beleggen
22/2/2023

Wat is diversificatie (aka. spreiding)?

Diversificatie is een methode om een beleggingsportefeuille tegen risico's te beschermen door de beleggingen in de portefeuille te spreiden over meerdere activa en activaklassen. Het komt erop neer dat je niet al je eieren in hetzelfde mandje stopt, maar ze over meerdere mandjes verdeelt. 

Waarom diversifiëren?

Door te spreiden beperk je de blootstelling aan risico's en bouw je een beleggingsportefeuille die mogelijk stabieler en winstgevender is. Portefeuilles die sterk geconcentreerd zijn in één actief (denk: aandelen in één bedrijf, bitcoin, een enkel beleggingspand,...) of één activaklasse (Denk: aandelen, crypto,...) zijn veel vatbaarder voor hogere volatiliteit, onstabiele rendementen en veroorzaken mogelijk lagere winsten en verliezen.

Vastgoed is een geweldige manier om te diversifiëren!

Vastgoed is een geweldige manier om je portefeuille te spreiden vanwege de historische lage correlatie met de aandelenmarkten. Dit betekent dat aandelen en vastgoed niet noodzakelijk tesamen stijgen en dalen in dezelfde periode. Bovendien biedt vastgoed twee manieren om te verdienen: huurinkomsten die periodiek worden uitgekeerd en waardeontwikkeling op lange termijn. Dus zelfs als de huizenprijzen het moeilijker hebben, geven de huurinkomsten je nog steeds een stabiel rendement op je belegging.

Conclusie: aandelen, ETF's, fondsen, crypto kunnen allemaal geweldige investeringen zijn, maar door vastgoed toe te voegen kan je je risico verminderen en een stabielere en meer winstgevendere portefeuille creëren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Contact opnemen