Valt BRXS Properties onder het toezicht van de AFM?

BRXS Properties heeft een goedkeuring om meerdere serie notes aan te bieden door middel van een prospectus dat uit drie delen bestaat. Het eerste deel heet een registratiedocument. In dit deel geven we onder andere meer informatie over het bedrijf, het proces, de financiële positie en risicofactoren. Voor elke nieuwe aanbieding van een serie notes vullen we dit registratiedocument aan met twee andere delen: een verrichtingsnota en een samenvatting. De verrichtingsnota geeft meer informatie over de specifieke notes die we aanbieden, het vastgoed waarvoor de notes worden aangetrokken, de voorwaarden die van toepassing zijn op de notes en de risico's die ermee gepaard gaan. De samenvatting vat de belangrijkste informatie  uit het registratiedocument en de verrichtingsnota samen.S amen vormen  het registratiedocument, een verrichtingsnota  en een samenvatting elk een EU Groeiprospectus in de zin van artikel 15, lid 1, onder c), van Verordening (EU) 2017/1129.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
8/1/2024
Wil je in contact komen?