Welke extra documentatie wordt per pand verstrekt?

Naast alle financiële informatie, locatie en foto's, zijn er nog diverse andere documenten die je per pand kan bekijken.* Deze documenten geven je een compleet en transparant beeld van je investering en de grondige analyses die we uitvoeren voordat we besluiten een aankoop te doen. Dit is ook een goede manier om te leren, mocht je ooit zelf een volledig beleggingspand willen aankopen.

Afhankelijk van het pand kunnen andere aangeleverde documenten zijn:

* Beschikbaar voor alle woningen die na april 2023 zijn gelanceerd.

** In Nederland zijn er twee huur categorieën: 1) Sociale huur waarbij de maximale huurprijzen vastgesteld zijn door de overheid 2) Vrije huur waarbij de huurprijs wordt vastgesteld door de verhuurder. Het segment van de sociale huur is vaak niet gunstig voor verhuurders omdat de geïnde huur laag kan zijn in vergelijking met de waarde van het pand, wat leidt tot een (zeer) laag huurrendement. Of een woning in de ene of de andere categorie valt, wordt bepaald door een puntensysteem waarbij wordt gekeken naar grootte, waarde, energielabel en andere factoren. Als een pand 187 of meer punten heeft, valt het onder vrije huur.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
31/7/2023
Wil je in contact komen?