Welke extra documentatie wordt per pand verstrekt?

Voor elke aanbieding is er een specifieke verrichtingsnota en samenvatting beschikbaar, samen met het registratiedocument vormen. Deze drie delen samen een EU Groeiprospectus. Deze documenten moeten samen worden gelezen om de volledige reikwijdte van de aanbieding te begrijpen. Deze documenten zijn toegankelijk zonder dat je een account hoeft aan te maken. Je vindt deze documenten op de dealpage van elkeaanbieding. Naast dit Prospectus kunnen we ook vastgoed specifieke documenten publiceren die betrekking hebben op de aanbieding. Deze vastgoedspecifieke documenten maken geen deel uit van het Prospectus en kunnen per beleggingsaanbod verschillen. Voorbeelden van deze documenten zijn: juridische due diligence, inspectierapport, energielabel. Wij kunnen deze documenten publiceren als dat relevant is om je extra informatie te geven over het vastgoed dat wij willen aankopen met de opbrengst van de aanbieding.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
8/1/2024
Wil je in contact komen?