Wat koop je eigenlijk wanneer je een brxs note koopt?

Wanneer je een BRXS note koopt, koop je een obligatie die je het recht geeft op een vaste jaarlijkse rente betaling in een serie obligaties, uitbetaald per kwartaal en de terugbetaling van je lening.

Deze rentebetaling is vast gedurende de gehele looptijd van een serie notes.  Daarnaast is er een mogelijkheid dat wij een of meerdere malen gedurende de looptijd een bonusrente uitkeren aan alle beleggers van BRXS Properties. Deze bonusrente is o.a. gebaseerd op de kasreserve voor BRXS Properties. Deze bonusrente kan een of meerdere keren worden uitgekeerd tijdens de looptijd, mits wij voldoende vrije reserves hebben (nadat we aan al onze financiële verplichtingen hebben voldaan) en als het mogelijk is om een bonusrente uit te keren  aan al onze obligatiehouders.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
24/1/2024
Wil je in contact komen?