Wat is een BRXS Properties note?

Waar beleg je juist in?

Een BRXS Properties note is een lening aan het beleggingspand die je het recht geeft op rente en de terugbetaling van je oorspronkelijke investeringsbedrag (excl. kosten en fees). Deze rentebetaling is variabel en afhankelijk van het rendement van de specifieke pand waarop de note betrekking heeft en bestaat uit:

Netto huurinkomsten: De totale huurinkomsten min alle kosten zoals onderhoud, gemeentelijke belastingen, verzekeringen en hypotheekbetalingen. Deze huurinkomsten worden elke 3 maand verdeeld onder alle BRXS Properties note eigenaars van het pand en je ontvangt ook een gedetailleerd overzicht van alle inkomsten, kosten en de financiële situatie van de woning.

Waardeontwikkeling: Je deelt mee in de waardeontwikkeling van het beleggingspand op de lange termijn.

De uitbetalingen zijn evenredig met het totale aantal BRXS Properties notes dat je bezit in het pand.

Elke BRXS Properties note heeft een prijs van € 100. Je kan maximaal 100 notes of € 10.000 in één pand investeren en de minimale investering in een pand is 1 BRXS Properties note of € 100.

Belangrijk om te begrijpen dat deze belegging geen vast rendement garandeert. Je rendement is afhankelijk is van de netto huurinkomsten (deze kunnen hoger of lager uitvallen dan de schattingen) en de werkelijke waarde van het beleggingspand op het moment van de verkoop. Meer informatie over de verwachte rendementen vind je hier.

-> Maak je gratis account aan of lees meer over hoe te beginnen met BRXS Properties.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
31/7/2023
Wil je in contact komen?