Wat gebeurd er als er niet genoeg huuropbrengsten zijn om de kosten te dekken?

Wij begroten de kosten van toekomstig onderhoud en renovatie bij voorbaat voor een vastgoedobject. Elk vastgoedobject dat wij aankopen heeft een kasreserve die in eerste instantie wordt opgebouwd aan het begin van een aanbieding en deze wordt elke maand verder wordt aangevuld uit de brutohuuropbrengsten.

In geval van noodsituaties zoals kostenoverschrijdingen bij onderhoud, langdurige leegstand en insolventie van huurders, kunnen we in eerste instantie de kasreserves gebruiken om deze kosten te dekken. Als de kasreserves niet voldoende zijn om de kosten te dekken, zal BRXS Properties haar eigen kasreserves gebruiken (als deze beschikbaar zijn) om de kosten te dekken en/of kan ons moederbedrijf BRXS een kortetermijnlening verstrekken.

Note houders in elke serie notes hebben een zekerheidsrecht, als wij - om welke reden dan ook - de kosten niet meer kunnen dekken en niet binnen zes maanden een oplossing kunnen vinden, zullen we het pand moeten verkopen. Met de netto-opbrengst uit deze verkoop kunnen wij de lening (gedeeltelijk) terugbetalen aan de note houders.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
8/1/2024
Wil je in contact komen?