Voldoen BRXS Properties woningen aan de nieuwe regels van huurwoningen?

Wij volgen alle ontwikkelingen rondom de veranderde regels betreffende huurwoningen op de voet om om ervoor te zorgen dat de BRXS Properties woningen aan alle criteria blijven voldoen. Hieronder valt ook het nieuwe puntensysteem dat onlangs door de Nederlandse overheid is aangekondigd (lees hier meer).

Bestaande woningen

Wij hebben al onze woningen altijd ingekocht op basis van solide criteria. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat al onze bestaande woningen ruim boven de criteria van het puntensysteem liggen, zelfs toekomstige wijziging in de regelgeving, zodat er geen directe actie nodig is.

Toekomstig woningen

Wij zullen blijven kiezen voor hoge kwaliteit voor toekomstige woningen zodat ook hier alle maatregelen genomen worden om de gereed te hebben voor veranderende wetgeving. Bovendien hebben we adviseurs en partners (zie hier) die  goede bekende zijn binnen de vastgoedsector en tientallen jaren ervaring hebben, zij adviseren ons ook over waar we op te letten en hoe ons voor te bereiden.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
31/7/2023
Wil je in contact komen?