Kan BRXS Properties je ooit vragen meer te betalen na je investering?

Neen.

Terugkerende kosten, zoals die voor onderhoud, herstellingen, verzekeringen en belastingen, worden voorzien en afgetrokken van de huurinkomsten. Eventuele onverwachte kosten voor onverwachte leegstand, wanbetaling van een huurder of een onverwachte herstelling (die niet door de verzekering zou worden gedekt) worden betaald via de geld reserves gehouden in de BV van de woning.

In het onwaarschijnlijke geval dat eventuele kosten de geld reserves overschrijden, zal het beleggingspand een kortetermijnlening verkrijgen van een entiteit van de BRXS groep om de kosten te dekken. Deze lening zou dan geleidelijk worden terugbetaald met behulp van toekomstige huuropbrengsten, wat tijdelijk een negatieve impact kan hebben op het rendement van je investering. Ter bevestiging: ook in een dergelijk geval zullen wij investeerders nooit om extra kapitaal vragen.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
31/7/2023
Wil je in contact komen?