Hoe selecteert BRXS Properties de woningen?

Voor de selectie en aankoop van vastgoed volgen wij een zeer selectief intern proces waarbij een grondige financiële analyse van het vastgoed wordt gemaakt en tevens een volledige due diligence wordt uitgevoerd met betrekking tot alle potentiële risico's en wettelijke vereisten. Ons doel is om het risico laag risico te houden in combinatie met een  solide rendement, zowel uit huurinkomsten als uit potentieel voor waardevermeerdering. In dit proces werken wij nauw samen met onze lokale vastgoedadviseurs.

Laten we dit uitsplitsen en stap voor stap doorlopen hoe dit verloopt bij aankopen van nieuwe investeringsmogelijkheden. 

1. Vastgoed sourcing - wij krijgen meestal vastgoed toegestuurd van ons vastgoednetwerk en wij sourcen ook zelf via verschillende kanalen. 

2. Eerste high-level review - wij voeren een eerste high-level review uit, gericht op geschatte waardering, huurrendement, locatie en compliance rondom huur (WWS-punten). Hierdoor kunnen we relatief snel ~80% van de mogelijkheden afwijzen omdat ze niet aan onze eisen voldoen. 

3. Tweede deep-dive review - in deze fase vragen wij aanvullende vastgoedinformatie op en beoordelen we deze, zoals vergunningen, huurovereenkomsten, VvE-informatie, enz. en voeren we uitgebreidere financiële modellen en taxaties uit om een goed beeld te krijgen van de marktwaarde en rendementsprognoses voor de komende jaren.

4. Eerste onderhandeling - zodra vastgoedobjecten de tweede review met succes hebben doorstaan, benaderen wij de verkoper met een eerlijk aanbod en voorwaarden. Hier onderhandelen wij met de verkoper om tot een voorlopig akkoord te komen over prijs en voorwaarden, onder voorbehoud van een definitieve due diligence met externe deskundigen. Minder dan 5% van het vastgoed haalt dit stadium.

5. Derde externe review - nu we een initiële overeenstemming hebben bereikt met de verkoper, schakelen we externe deskundigen in om een grondige inspectie uit te voeren. Het doel is om elk detail van het vastgoed bloot te leggen, zodat wij met vertrouwen een beslissing kunnen nemen over het investeringspotentieel, de reële waarde en de potentiële risico's. Deze inspecties omvatten:

6. Tweede onderhandeling - afhankelijk van het resultaat van de finale due diligence, worden de oorspronkelijk overeengekomen prijs en voorwaarden ofwel definitief, in sommige gevallen verder onderhandeld, of we besluiten de kans te laten schieten omdat het vastgoed niet aan de criteria voldoet.

7. Afronding koopovereenkomst - dit is de stap waar de notaris aan te pas komt. Wij werken met verschillende betrouwbare notarissen zodat we zo snel als nodig kunnen schakelen. 

8. Vastgoed voorbereiden om online te gaan - het vastgoed voorbereiden om aan alle AFM goedkeuringseisen te voldoen, alle investeringsinformatie en documenten voorbereiden, het pand op onze app uploaden, notes uitgeven, etc

Nu is het vastgoed eindelijk klaar om in te beleggen!


This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
31/7/2023
Wil je in contact komen?