De Nederlandse huizenmarkt

Huizenmarkt
Co-Founder BRXS
Filip Nuytemans
Co-Founder BRXS
3/7/2023

Je kan laatste tijd geen nieuws meer checken zonder iets te lezen over de torenhoge inflatie, energie crisis, oorlog en al hun effecten op de huizenmarkt te lezen. Veel negatieve koppen dus. Ondanks dit alles zijn wij, bij BRXS, eigenlijk optimistischer dan ooit want we beginnen  in de laatste weken veel meer kansen te zien dan pakweg een jaar geleden. Hier geven we je de situatie zoals ze vandaag is, wat de toekomst brengt en waar wij de kansen zien en hoe wij hierop inspelen.

Waar staat de huizenmarkt in Nederland in het derde kwartaal van 2022:

Het derde kwartaal van 2022 kent op jaarbasis een gemiddelde prijsstijging van 2%, maar ziet wel een daling met 5,8% vergeleken met het tweede kwartaal van 2022 (Bron: NVM). De hogere rentes, de energiecrisis en inflatie verminderen dus de vraag naar koophuizen en bijgevolg een afzwakkende groei in huizenprijzen. Op zich geen slechte zaak dat er wat “normalisatie” optreedt, na de oververhitte huizenmarkt van de afgelopen jaren. 

Wat brengt de toekomst voor de huizenmarkt:

Afhankelijk van de hoe de hypotheekrentes en koopkracht blijven evolueren over de volgende maanden, is het waarschijnlijk dat de vraag stabiliseert of zelfs afneemt en de gekte van de laatste jaren uitblijft. Onder de huidige omstandigheden kan men nu eenmaal minder lenen.

Maar buiten de vraag, is ook het aanbod een belangrijke factor. En dit woningaanbod blijft in Nederland heel beperkt: er is nog steeds een actueel tekort van meer dan 300.000 woningen. Dat is enorm. Om dit tekort te dichten, tracht het ministerie van BZK het tempo van 70.000 nieuwe woningen op te trekken naar 100.000 nieuwe woning per jaar. Zelfs als dit gehaald wordt (wat zeker niet gemakkelijk wordt), wordt het tekort aan woningen niet weggewerkt voor 2030. 

Breng vraag en aanbod samen en de vastgoedexperts van de banken zijn verdeeld voor 2023: sommigen gaan uit van een lichte groei (Rabobank op 3%) terwijl anderen uitgaan van een lichte daling (ABN Amro op -2.5%)

Hoe kijkt BRXS ernaar:

Eerst en vooral, willen we nogmaals benadrukken dat het maatschappelijke aspect heel belangrijk is voor ons. Wij hebben BRXS opgericht om vastgoed beleggen toegankelijker te maken en vinden het belangrijk dat iedereen eerlijke kansen krijgt op de woningmarkt. Dus dat deze periode van oververhitte groei afremt is een goede zaak. 

Uit principe concurreren wij niet met starters en families op zoek naar hun koopwoning. Wij richten ons specifiek op bestaande huurwoningen en onttrekken geen woningen uit het koopsegment naar het huursegment.

Binnen dit bestaande huursegment zien wij juist heel wat opportuniteiten opduiken, ongeacht de economische ontwikkeling op de korte en middellange termijn, die vallen binnen onze vastgoed strategie:

- Aantrekkelijke segmenten- Niet elke huurwoning is een goede belegging, maar er zijn vandaag zeker nog segmenten met sterke prognoses. Bijvoorbeeld sectoren met een nijpend tekort zoals studentenhuisvesting: In Nederland is er een enorm tekort aan studentenkamers. De situatie is zelfs zo erg dat heel wat Nederlandse universiteiten Buitenlandse studenten hebben aangeraden niet naar Nederland te komen dit academiejaar.

- Sterk huurrendement- Vastgoed heeft als voordeel dat er twee manieren van verdienen zijn: Huur en Waardeontwikkeling. Door te investeren in vastgoed met een sterk en stabiel huurrendement (>5%), zorg je voor diversificatie. Zelfs al doet de huizenmarkt het enkele kwartalen wat minder, toch heb je nog je passief inkomen en rendement uit huur.

- Huidige toestand creëert opportuniteiten- Door de huidige economische situatie, zijn er heel wat investeerders die hun beleggingspand(en) moeten verkopen. Dit creëert heel wat goede kansen voor zij die vandaag kunnen beleggen. In de praktijk zien wij voor het eerst in een lange tijd, weer huurwoningen waar er toekomst in zit en niet alle meerwaarde al is uitgeperst.  

- Hypotheek strategie- Met de hogere rentes is het niet altijd interessant om nu een hypotheek aan te gaan, daarom zoeken we naar panden die ook goed rendement opleveren zonder hypotheek. In de toekomst wanneer de hypotheekrentes weer interessant worden, kunnen we dan een hypotheek nemen en heel wat opbrengst creëren voor de beleggers.

Ons nieuwste pand in Delft is hier een goed voorbeeld van een volledig gerenoveerd studentenhuis met hoge huurrendement  dat we off-market hebben kunnen overkopen van een grote investeerder. We werken er hard aan om in de komende weken meer van dergelijke sterke mogelijkheden op ons platform te brengen. 

Geweldig om samen met jullie te investeren,

Filip

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Contact opnemen